August 27, 2018

An Mhaighdean Óg

Dá mbeidh’ áitreabh agam féin
No gabháltas a’s réim,
Caoirigh breágh’ bána
Ar árd-chnoc no sléibh,
Sláinte agus méin
Agus grádh ceart d’á réir,
Bheidhinn-se ’s mo ghrádh geal
Go sáimh ann san tsaéghal.

Tá maighdean óg ’san tír
’S is réaltan eólais í,
Grian bhreágh ar bórd í
A’s togha de na mnáibh,
A cum fada breágh
’S a cúilín crathach bán
’S gach alt léi ar lúth-chrith
Ó búcla go brághaid.

Dá mbeidhinn-se ’s mo rún
Ar choill ag buain cnó
No ar thaoibh lisín aoibhinn
’S gan dídionn orrainn acht ceó,
Bheidheadh mo chroidhe-se d’á bhreóghadh
Le díogras d’á póig
’S gur b’é grádh ceart do chlaoidh mé
’S do fhíor-sgair mo shnódh.

Dá mbéidhinn-se ’s mo ghrádh
Ar thaoibh chnuic no báin
’S gan feóirling ann ár bpóca
Ná lón chum na slighe,
Bheidh’ mo shúil-se le Críost
Le ár ndóthaint gan mhoill
A’s go dtógfadh mo stór geal
An brón so de m’ chroidhe.

Dá mbéidhinn-se ’s mo ghrádh
Cois taoide no tráigh
’S gan aon neach beó ’nn ár dtimchioll
An oidhche fhada, ’s lá,
Do bhéidhinn-se ag cómhrádh
Le Neilidh an chúil bháin
Is liom-sa ’budh h-aoibhinn
Bheith ag coímhdeacht mo ghrádh.

 

If I had a home of my own
Or a holding and position,
Fine white sheep
On a high hill or mountain,
Health in body and mind
And love in turn,
Myself and my bright love
Would live there peacefully.

There is a young maiden in the land
And she is a star of knowledge,
A splendid sun at table
And a pick among women,
Her long lovely form
And her waving fair hair
And her every joint aquiver with life
From buckles to breast.

If myself and my sweetheart
Were gathering nuts in the wood
Or beside a pleasant little rath
With only fog our shelter,
My heart would be sick
With passion for her kiss,
Such love would destroy,
Would shatter me.

If myself and my love were
Beside the hill or moor,
No farthing in our pocket,
No food for the way,
My hope in Christ
To soon provide
And my darling light
To take this sorrow from my heart.

If myself and my love
Were beside the tide or strand
With nothing alive around us,
The long night and day
I would be talking
With Nelly of the fair hair,
My own pleasure won
To be with my love.

from Abhráin Grádh Chúige Connacht, Douglas Hyde (1893);
revised translation by Eric Rosenbloom (2018)

Tune by Eric Rosenbloom: