October 29, 2020

Rí na Sióg

Rí na Sióg

Aistriúchán le Eoin Mc Evoy ar ‘Der Erlkönig’ 
le Johann Wolfgang von Goethe

Cé seo ar an gcapall chomh deireanach san oíche?
An t-athair is a mhac ag rás tríd an ngaoth.
Tá an gasúr go daingean go socair lena ucht
Coinníonn sé teolaí lena chroí é go docht.

A mhaicín, cad chuige a bhfolaíonn tú d’aghaidh?
A Dheaide, nach bhfeiceann tú an tsióg ar an gclaí?
An Rí atá ann lena ruball is a choróin!
A mhaicín, a thaisce, níl ann ach bréid cheo.

Nach dtiocfaidh tú liom, a bhuachaillín lách?
Go dté muid ag súgradh le chéile go lá
Tá bláthanna áille thíos cois na trá
Is éadaí mar ór i seomraí mo mháthar.

A Dheaide, a Dheaide, nach gcloiseann tú chugainn
Glór Rí na Sióg ’ mo mhealladh go ciúin?
Fan socair, bí socair, ná bac leis, a chroí,
Níl ann ach na duilleoga á mbreith ag an ngaoth.

A pháiste chaoin dhil, nach dtiocfá anois?
Tabharfaidh m’iníonacha an-aire duit
Déanfaidh siad rince na sí ag an ráth
Cealgfar a chodladh thú le suantraí bhreá.

A Dheaide, a Dheaide, nach bhfeiceann tú thall
Iníonacha an Rí i ndorchacht na gcrann!
A mhaicín, a thaisce, sea, feicim go glé
Seansaileacha liatha is iad geal faoin ré.

Meallann do chló mé, a bhuachaill, a shearc,
Is murar teacht ded’ dheoin é, imreoidh mé forneart!
A Dheaide, a Dheaide, anois braithim a lámh!
Tá Rí na Sióg dom ghortú, dom chrá!

Tagann scéin ar an athair is géaráionn ar a phráinn
Le gach cnead óna ghasúr ina lámha go fann,
Isteach leis sa chlós go fuascrach garbh,
Thíos ina bhaclainn bhí an gasúr marbh.