August 19, 2020

Fear and Loathing

There are two kinds of totalitarianism: that modeled by Orwell’s 1984, and that model by Huxley’s Brave New World. Each of them justifies itself as bulwark against the other, against (to oversimply) decadence on one hand and deprivation on the other. The consumerism of the West (decadence!) has indeed ushered us in the direction of a Huxleyan technocracy, but it seems to have taken a diabolic turn with the exploitation of victimhood as a supreme marker of social worth.

Victimhood is thus eagerly embraced as a means of removing anyone who stands in the way of one’s advancing in an institution (academia, business, politics). But it also condemns one to continued victimhood: The Huxleyan machine offers protection, salvation, validation, just sign over your privacy and freedom, both physical and of thought.

And that’s how MeToo, BLM, and Covid lockdown/mask/vaccine mania intersect with globalist neoliberalism and imperial neoconservatism. We’re just demographics in their ad and PR campaigns, their nonsensical consultancies.

Classic advertising plays to status anxiety – that you’re losing out, but you can buy in – and political advertising often plays to outright fear – that you’re losing out owing to the actions of others. With Brexit, Trump, and other successful uprisings against globalism, the ruling elites and their courtiers have panicked. Their fear of losing some of their power, their sense of superiority, has been transferred to a campaign of public fear-mongering that has continued to intensify over the years, especially as Trump’s reelection and the actual implementation of Brexit loom.

In addition to redirecting their own fear to social issues, they have engaged in a campaign of hate, transferring their own status fears to smearing the supporters of Brexit and Trump and anyone who questions the neolib/neocon program of the past four decades, to blaming and mocking the victims of globalism for being at all angry about their privilege (their one-time sense of economic security). And so, lest they be aligned with the losers, so many people align with their victimizers, cheering on their own debasement.

It has succeeded in its goal of making people increasingly more hysterical, irrational, filled with rage and fear. All of us dying in 10 years because of climate change wasn’t enough: now we’re all going to die if you don’t wear a mask! (and even then, stay at least 2 meters away!) Above all, Trump wants you to die! And everyone who does not denounce Trump is your mortal enemy, an agent of sexist and racist hate and genocide.

They have pathologized social interaction and economic life. They have revived racism as a driving force of unrest. They have made a mockery of true grievance and injustice. They have debased politics as well as themselves.

And they will take us all down with them. They have made us hate and fear not only each other, but ourselves as well.

August 17, 2020

How to set up htaccess to use a parked domain as itself

The problem: You pay for hosting of one domain but you would also like to serve other domains that you have parked there, their files being in subdirectories of the account domain.

The solution: I can only vouch for my experience with Apache, where what is working for me is:

1. In the htaccess file of your account domain:

    RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^.*parkeddomain\.com
    RewriteRule ^(.*)$ /parkeddomain/$1 [L]

2. In the htaccess file of your parked domain:

    RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTP_HOST} !^.*parkeddomain\.com
    RewriteCond %{REQUEST_URI} \/parkeddomain\/
    RewriteRule ^(.*)$ http://www.parkeddomain.com/$1 [R=301,L]

Brief explanation: The first instruction rewrites the requests for your parked domain to the appropriate subdirectory. That would appear to be enough, but the files in that subdirectory can also be loaded by the account domain and any other parked domain if the path is designated, i.e., http://accountdomain.com/parkeddomain/ and http://parkeddomain2.com/parkeddomain/. So the second instruction prevents this by redirecting the requests for the subdirectory back to the parked domain if they are for any other domain.

Note: Any subdirectory of the parked domain that has the same name as a subdirectory of the account domain, such as “image”, must also have an htaccess file with the directive “RewriteEngine on”. And remember while testing to use your browser’s developer tools to disable caching.

August 15, 2020

I dTír Strainséartha le Liam Mac Cóil

Tar éis seachtain ar muir idir Gallaimh is Briostó, caithean Lúcás trí lá (dhá oíche) i Sasana, ag déanamh trí éalu drámatúil, dhá cheann acu leis an gcuidiú cailín. Tagann Lúcás póg ar leiceann an chéad cheann, agus tagann an dara cailín póg ar leiceann Lúcáis.

Nuair a baineann Lúcás Briostó amach, foghlaimíonn sé go bhfuil “pursuiveant” ann sa tóir air. Agus ansin, tá sé soiléir go bhfuil an tSionnach ann freisin, duine ó thuaisceart na hÉireann a tugadh rabhadh do Lúcas faoi.

Tá go leor eachtraí ar siúl, ar ndóigh, agus polaitíocht, agus iomad daoine suimiúla, ach tá diamhair ann chomh maith, níos mó is níos mó mar théann Lúcás níos faide isteach an tír.

[Bhí an leabhar foilsithe ag Leabhar Breac]
[An chéad leabhar sa tsraith: An Litir]
[An triú leabhar sa tsraith: Bealach na Spáinneach]

July 11, 2020

U.S. Wars by President Since 1981

Ronald Reagan:
Gulf of Sidra encounter (Libya) (1981)
Multinational Intervention in Lebanon (1982–1984)
Invasion of Grenada (1983)
Action in the Gulf of Sidra (Libya) (1986)
Bombing of Libya (1986)
Tanker War – Persian Gulf (Iran) (1987–1988)

George H.W. Bush:
Tobruk encounter – Mediterranean Sea (Libya) (1989)
Invasion of Panama (1989–1990)
Gulf War – Kuwait (1990–1991)
Iraqi No-Fly Zone Enforcement Operations (1991–2003)
First U.S. Intervention in the Somali Civil War (1992–1995)
Bosnian War (1992–1995)

Bill Clinton:
Intervention in Haiti (1994–1995)
Kosovo War (1998–1999)
Operation Infinite Reach – Sudan and Afghanistan (1998)

George W. Bush:
War in Afghanistan (2001–present)
2003 invasion of Iraq
Iraq War (2003–2011)
War in North-West Pakistan (2004–present)
Second U.S. Intervention in the Somali Civil War (2007–present)

Barack Obama:
Operation Ocean Shield – Indian Ocean (Somalia) (2009–2016)
International intervention in Libya (2011)
Operation Observant Compass – Uganda (2011–2017)
American-led intervention in Iraq (2014–present)
American-led intervention in Syria (2014–present)
Yemeni Civil War (2015–present)
American intervention in Libya (2015–present)

Donald Trump:


(source: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States)

May 24, 2020

Tuarisc Leabhair Big: An Litir le Liam Mac Cóil

Tá an leabhar ar siúl i gcathair na Gaillimhe sa bhliain 1612. Is scoláire coláiste é Lúcás Ó Briain ach d’ainneoin gur scoláire maith é is fearr leis a bheith ina phíonsóir.

Maidin amháin, tagann a uncáil go dtí an coláiste agus tógann sé Lúcás amach cuart a thabhairt ar sagart lán rún. Caithfidh an sagart a sheol litir go dtí Aodh Mór Ó Néill sa Róimh, tionscadal rún ar fad.

D’éalaigh na hiarlaí as Éirinn cúig bliana roimhe sin mar thóg na Sasanaigh go leor dá n-údarás agus dá dtalamh uathu. Anois, bhí na Sasanaigh ag iarraidh a goidte an talamh ón daoine eile. Is é an súil ag an sagart a cur an eolas sin don Ó Néill agus go bheadh sé teacht ar ais go luath (le harm Spáinnise b’fhéidir, nó Fraincise).

Glacann Lúcás an jab. Bhí a thuismitheoira maraithe sa troid leis na Sasanaigh nuair a bhí sé níos óige. Beidh sé mar scoláire ag dul go Róimh staidéar a dhéanamh ar sagartacht. Tá go leor eachtraí agus amhras ann tríd an lá. Tá a uncail dúnmhairaithe. Tugann a mhúinteor píonsóireach claíomh agus tugann a iníon bonn a croch timpeall a muineál agus póg dó.

Tá beag iomlán an leabhar ar siúl i rith lá amháin. Tá sé an-suimúil leis an bheatha den gcathair stairiúil, na heachtraí móra, an machnamh, na daoine éagsúla, agus ar ndóigh, na babhtaí píonsóireacha. Go hiontach ar fad atá an scéal.

Agus tá seanléarscáil den gcathair ann san leabhar ar féidtear a leanúint an gníobh air.

Anois, tá dhá leabhar eile ann mar sraith.

[Bhí an leabhar foilsithe ag Leabhar Breac]
[An dara leabhar sa tsraith: I dTír Strainséartha]
[An triú leabhar sa tsraith: Bealach na Spáinneach]

April 19, 2020

Saoilim, Smaoinim, Measaim, Machtnuigim, Samhluighim, Braithim, Meabhruighim

Saoilim, vls., -leachtain, -leadh, -ltin, -lsin, ⁊c., v. tr., I expect, endeavour, think to, deem, suppose, think, imagine; ní mar saoiltear bítear, things are not what one expects (prov.); am má saoilid, when they don’t expect; fáth nár saoileadh, an event that was not expected (S. R.); shaoileas riamh nár mhiste, ⁊c. I always thought it was no harm to, etc.; shaoileas go, I thought that, etc.; shaoil siad é mharbhadh, they endeavoured to slay him (Con.); al. sílim. [1977 O’Dónaill: Síl]

Smaoinim, -neadh, -neamh, v. tr., and intr., I think, imagine, reflect, heed; gnly. with ar; do smaoin ar mhór-olc, who conceived great evil; do smaoin ’na mheanmain aige féin, he considered in his mind; nár smaoin bheith fólta, who did not even think of being a laggard. [1977 O’Dónaill: Smaoinigh]

Measaim, vl. meas, v. tr., I measure, calculate, assess (with ar), esteem; judge, consider, dwell upon, think, suppose; mean, intend, want to, determine on; m. do, I expect of; m. gur cóir duit, you should, I think; m. ar, I judge by; m. agam féin, I consider in my own mind; meas anois é, give your estimate (or opinion) now, price it now; péirse beacht má mheas mé díreach, an exact perch if I calculated aright; cad do mheasann tú? what do you say? what is your opinion? what do you mean (by your behaviour, etc.)? do measadh bheith cóir, who was thought to be honest; m. gluaseacht, I propose to depart; cá mheasair dul? where are you trying to go? mheasas a rádh, I meant (or wanted) to say; mheas sé mé bhualadh, he thought to strike me; anois measann tú, now, what do you think (in parenthesis); m. éag dó, I think he will die; an é an fhairrge shnámh do mheasfá dham? would you expect me to swim the ocean? ní mh. an aois sin dó, I don’t consider him that age; cad í an láidreacht do mheasfá dhó? what strength would you say he was? ní mheasfá ortha go, ⁊c., you would never guess from their looks that, etc. [1977 O’Dónaill: Meas]

Machtnuighim, vl. -tnamh and -tnughadh, v. tr. and intr., I wonder, am surprised at; deliberate, reflect, imagine; al. chide; mhachtnuigheas ar dtúis gur fear do bhí ann, I imagined at first it was a man (R. O.); ro mhachtnuigh sin aige féin, he wondered within himself at that; machtnuigh leat féin gach ainnir, ⁊c., consider how every maid, etc. [1977 O’Dónaill: Machnaigh]

Samhluighim, -ughadh, v. tr. and intr., I appear, dream, imagine, expect, think, impute or ascribe to (le), hint at; compare or liken; am like; s. rud le, I compare a thing to, al. suggest regarding a thing; sh. sin leat, I exclude you (from the prophecy, accusation, etc.); bréag níor samhluigheadh leo, no lie was ever imputed to them; cha samhlóchainn leis é, I would not expect it of him; cha samhlann sí feoil nó lionn le n-a broinn in san Cháitin, she has no taste for flesh or ale in Lent (Mon. song); do shamhluigheas go raibh airgead agat, I fancied you had money; ná samhail (-mhluigh) innse, think not to tell; samhluigheadh dam, it appeared to me, meseemed; tánn tú deáthach led’athair atá ’san chré, gura fada beo samhlóchar thú, you resemble your late father, long be you so; al. samhlaim, -ladh (imper. 2s. and pret. 3s., samhail)—compds., iontsamhlaim, I imitate; for-tamhlaim, I surpass. [1977 O’Dónaill: Samhlaigh]

Breathnuighim, -ughad, v. tr. and intr. (with ar), I discern, recognise, examine, judge; conceive, design; I look, appear; I behold, wath; b. ar, a look at; bhí sé ag breathnughadh bheith téagarthach, he looked fairly stout (Inishm.); ag breathnughadh go maith, looking well; b. ubhall le, I award an apple to (S. N.); I resolve; al. breithnighim. [1977 O’Dónaill: Breathnaigh (also look at, watch)]

Braithim, vl. braith, brath, -athadh, v. tr. and intr., I judge, think, imagine; expect; observe, notice; test; feel; perceive; b. feabhas orm féin, I feel myself improved (in health, etc.); do bhraitheas ar a gcainnt go, ⁊c., I gathered from what they said that, etc.; do bhraitheas im aigne, ⁊c., I settled in my mind that; I depend on; ní bheinn ag braith ort, I would not depend on you, i.e., I would seek some other assistance than yours; ag braith ar na cómharsanaibh, depending on the neighbours, having only the neighbours to fall back on; ag braith ar, intending to, expecting to; ag braith ar dhul go Corcaigh, expecting to go to Cork; b. ar, I spy on, reveal, make known; do bhraith sé trí neithe air féin san traothar so, he revealed three things about himself in this work (O’Gadhra); b. uaim, I miss; do bhraitheas go raibh airgead aige, I suspected or fancied he had money; I deceive. [1977 O’Dónaill: Braith (also betray, wait for (with le))]

Meabhruighim, -ughadh, v. tr., intr., I recollect, remember, commit to memory; consider, ponder, plan; notice, perceive, penetrate, realise; remind, suggest, reveal to (with do); make or feel my way (as in the dark); m. mo scéal do chách, I reveal my story to all; m. a-bhaile, I make or feel my way home in the darkness; nach luath do mheabhruigh sé é, at what an early age he (the child) understood the matter; meabhruigh caoin soillse is dealbh na bhflaitheas, quietly consider the brilliance and beauty of heaven (P. F.). [1977 O’Dónaill: Meabhraigh [also meditate])

—Foclóir Gaedhilge agus Béarla, 1927, by Patrick Dinneen

Also see: CEAPADH

April 10, 2020

Ceapadh

Ceap, g. cip and ceapa, pl. id., and cipe, m., a block: a shoemaker’s last; the stock or nave of a wheel, esp. a spinning wheel; fuinnseog an t-adhmad is feárr chum an cheapa, ash is the best wood for the stock (of the wheel); do leigeadh rí a ceann ar ch. an cúirne, she used to lay her head on the stock of the spinning wheel; c. fuinnse, an ash last in shoemaking; c. gabhann, anvil block; c. snoigheagain, a block on which to cut or carve out timber; c. treo, the timber block that is used a a socket for a boat mast (Mayo); glas cir, a rim lock; a leader, a progenitor; the head of a tribe or family, a supreme ruler; a battalion, a body of men in square array; a piece of ground; a small cultivated plot, a nursery bed for plants; c. cabáiste, a nursery bed for cabbage plants; stocks (for a pristoner) (Guy); fig. c. magaidh, a laughing stock; c. céille ná it strae mhargaidh, you might as well be a silly vagrant as a man of deep sense; c. tuisle, a stumbling block; c. scarra, id.

Ceapach, -aighe, -acha, f., a plot of land laid out for tillage, a decayed or denuded wood; a kitchen garden (Con.); a village inhabited by one tribe of relatives (P. O’C); oft. in place-names, as C. Chuinn, Cappoquin, in Waterford; C. na Coire, west of Kenmare.

Ceapadh, -rtha, vl., m., act of seizing, controlling, stoppin; thinking; thought, idea, notion; ní raibh aon ch. agam go, I did not in the least imagine that (Con.); suspicion (ib.); act of forming, training up; iad do ch. ó aois leinbh go diadha, to train them up in virtue from childhood (Donl.); act of lasting, as boots; of composing, of appointing; of dreaming or blocking out stone.

Ceapaim, -adh, v. tr., I stop, catch, seize, control; I think, compose, invent, imagine, resolve, determine on; ceap do shuaimhneas, take your time, al. keep quiet; ná ceap é, do not imagine it; I dress stone; I chip, block out; I form, fashion, train up; c. m’aigne chuige, I make up my mind to it; cheapas im aigne go, I imagined that; I build up, bring about, cause, effect; ceapfaidh an dlighe seo drom ag fearaibh an domhain mar Gholl, this law will cause all men to have backs as strong as Goll; I check, restrain, limit, bound, put in the stocks; ceap na gamhna, keep the calves within bounds (Don.); le n-a cheapadh ó, to restrain him from (N. Con.); I appoint, fix on; ceapadh ’na thaoiseach é, he was appointed leader; do cheapas lá don chruinniughadh, I fixed upon a day for the assembly; I put on a last, as boots.

Ceapaire, g. id., pl. -rí, m., a flat cake; bread and butter; ar chnó ná ar ch. ní dhéanfadh sé an teachtaireacht damh, he would not run my errand for nuts or cake, that is nothing would induce him; c. cneadaighe, a butter cake made for a sick person, esp. for a woman in labour, “groaning cake” (N. Con. folk-tale); c. aráin agus ime, a slice of bread and butter; c. adhmaid, a wooden knob (R.O.); a last-maker.

Ceap-áirithe, a., particular.

Ceapán, -áin, pl. id., m., a stump or pin; a little stock or last; a small plot or field.

Ceapánta, indec. a., stiff, rigid; stubborn, positive; niggardly.

Ceapántacht, -a, f., stiffness; niggardliness.

Ceapóg, -óige, -óga, f., a green plot before a house; any green or bare plot; a quire-song (Contr.); a little stick; c. rámhainne, a worthless or worn-down spade; dim. of ceap; dim. ceapóigín; al. ciopóg, cipeog.

Ceap-órd, m. a sledge-hammer, a hammer for dressing stone.

Ceap-órdacht, -a, f., use of a sledge-hammer; dressing of stone, etc.; gan ch., in a state of crudeness.

Ceap-scaoileadh, m., propagation, descent of a family; development.

Ceap-schoilim, -leadh, v. tr., I propagate; I trace the branches of a family; I develop.

Ceapthach, -thaighe, a., given to planning, conceiving, projecting, framing; inventive.

Ceapuighthe (ceaptha, ceapaithe), p. a., invented, imagined, determined, planned; thought out; intended; selected; appointed; an lá bhí c. aca, the day thay had fixed upon; well-formed; buachaill c., a well-built youth.

—Foclóir Gaedhilge agus Béarla, 1927, by Patrick Dinneen

1977 O’Dónaill: Ceap