September 29, 2018

Memories and Stories | Cuimhní agus Scéalta

Our memories are our stories. We can construct them in the spirit of vengeance or forgiveness.

Is ár scéalta ár gcuimhní, a bhfuil iad a tógáil i ndíoltas nó i ndíolghadh.